İNTRODUCER SET

İğne ile damara girildikten sonra kılavuz teli yardımıyla damara yerleştirilen ve kanamasını engelleyip yapılacak işlemler için giriş yolu oluşturan giriş setidir.