ANESTEZİ SOLUNUM DEVRELERİ

Anestezi devresi, gaz kaynaklarından alınan medikal gazlar ile inhalasyon yoluyla uygulanan anestezikleri müşterek gaz çıkışından (medikal gazlar ile anesteziklerin vaporizatör çıkışında birleştikleri yer) alarak hastaya ulaştıran ve hastadan çıkan zararlı atık gaz karışımlarının (karbondioksitin) uzaklaştırılmasını, atılmasını sağlayan bir çok bağlantısı ve parçası olan sistemlere verilen addır.

Anestezi devreleri genellikle,

  • Açık sistem (anestezisi, açık maske, insüflasyon,)
  • Yarı açık sistemler (A,B,C,D,E,F sistemleri)
  • Yarı kapalı sistemler (Halka sistemi)
  • Kapalı sistemler ’ olarak sınıflandırılırlar.

Ürün özellikleri;

  • Tek ve Çift hatlı ventilatör solunum devresi
  • Yetişkin, Çocuk ve Yenidoğan 3 farklı tip.
  • Smoothbore, koruge, ayarlanabilir hatlıdır.
  • Su tutucu özelliği vardır.
  • Dayanıklıdır.
  • Kokusuzdur.